Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Cô thực tập viên somther cùng 2 anh nhân viên trong cty