Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Vào khách sạn với cô người yêu cũ đã có gia đình